Home Databanken VTB

Boonstra, Douwe. Armoede en armoedebeleid. Armenzorg in Smallingerland in de periode 1850-1914
Scriptie MO-B geschiedenis, Noordelijke leergangen Leeuwarden. Leeuwarden : [s.n.], 1988. 125 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3920
1.6 c2
Boonstra

trefwoorden
armenzorg(1850-1914, Nederland, Friesland)

auteur
Boonstra, Douwe