Home Databanken VTB

Frijhoff, Willem. Feesten in de 18de eeuw. in: Een groot gedruis en eene onbesuisde vrolykheit. Feesten in de 18de eeuw. Red. Paul Knolle
Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Een groot gedruis en eene onbesuisde vrolykheit. Feesten in de 18de eeuw', Rijksmuseum Twenthe, 20 oktober 1996 tot en met 5 januari 1997. 7-29. Enschede : Rijksmuseum Twenthe [etc.], 1996. 147 p.
ISBN 90-74310-25-7

signatuur
3940
2.3 c
Frijhoff

trefwoorden
feest(Nederland)
ritueel
vrijetijdsbesteding
identiteit
politiek feest
herdenkingsfeest

auteur
Frijhoff, Willem