Home Databanken VTB

Smit, E.J.Th.A.M.A., J.H.F. Zweers. Huissense kerken en kapellen vanaf de Middeleeuwen tot heden. Huissen : Historische kring Huessen, 1997. 79 p.
ISBN 90-759481-02-3

signatuur
3920
2 c5
Smit

trefwoorden
kerkgenootschap katholiek(Nederland, Gelderland, Huissen)
kapel
kerkgenootschap protestant

auteur
Smit, E.J.Th.A.M.A., J.H.F. Zweers