Home Databanken VTB

Dossier ten behoeve van het gelijknamige symposium: Religie thuis: Religiebeleving in het katholieke huisgezin in Nederland rond 1900. 8 december 1994, Theologische Faculteit Tilburg. Samenst. C.M.A. Caspers, P.G.J. Post, P.J.A. Nissen. Tilburg : Theologische Faculteit, 1994. 99 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3900
XII.3.1
Religie thuis

trefwoorden
kerkgenootschap, katholiek(Nederland)
gezin
huis, indeling
spel, mis spelen