Home Databanken VTB

Evenhuis, Marco, Piet Minderhoud. Begrafenisgebruiken op Walcheren. In: Wete: 26:3 (1997) 26-32

Begrafenisgebruiken eind 19e eeuw en hedentendage: volksgeloof tav afweer, aanzeggen, begrafenisstoet, de begrafenis, maaltijd, rouwtijd, kleding
Gebaseerd op literatuur en interviews

signatuur
W 050

trefwoorden
begrafenis(Nederland, Zeeland)
afweer
rouw
aanzeggen
voeding
kleding

auteur
Evenhuis, Marco, Piet Minderhoud