Home Databanken VTB

De levensloop van de Utrechtse bevolking in de 19e eeuw. Red. Kees Mandemakers, Onno Boonstra. Assen : Van Gorcum, 1996. 196 p.
ISBN 90-232-3047-7

Integraal beeld van de veranderingen in de samenleving door reconstructie van de levensloop van mensen aan de hand van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, bevolkingsregisters,persoonsregistraties

trefwoorden
mobiliteit(Nederland, Utrecht)
geboorte
huwelijk
dood
migratie