Home Databanken VTB

Wagenberg-ter Hoeven, Anke A. van. Het driekoningenfeest. De uitbeelding van een populair thema in de beeldende kunst van de zeventiende eeuw. Amsterdam : P.J. Meertens-Instituut, 1997. xii, 241 p.
ISBN 90-70389-55-X

Overzicht van de uitbeelding van het Driekoningenfeest, de waarde als historische, visuele documenten op basis van volkskundige gegevens

signatuur
3940
2.1 6-1
Wagenberg

trefwoorden
driekoningen(Nederland)
iconografie
feest
koningsbrief
koningsspel

auteur
Wagenberg-ter Hoeven, Anke A. van