Home Databanken VTB

Vrome vrouwen. Betekenissen van geloof voor vrouwen in de geschiedenis. Red. Mirjam Cornelis, Marjet Derks, Marit Monteiro. Hilversum : Verloren, 1996. 202 p.
ISBN 90-6550-530-x

signatuur
3920
2 c
Vrome

trefwoorden
religiositeit
vrouw