Home Databanken VTB

Oudheusden, J.L.G. van . Brabant opgelost? in: Geschiedenis van Noord-Brabant. H.F.J.M. van den Eerenbeemt. Dl. 3. Dynamiek en expansie 1945-1996. 350-356. Amsterdam [etc] : Boom, 1997. 496 p.
ISBN 90-55352-219-0

signatuur
9309
c 10
Alg/Noord-Brabant

trefwoorden
identiteit(Nederland, Noord-Brabant)
regionalisme
heemkunde

auteur
Oudheusden, J.L.G. van