Home Databanken VTB

Linders-Rooijendijk, M.F.A. Vrijetijdsbesteding als middel tot zelfontplooiing. in: Geschiedenis van Noord-Brabant. Red. H.F.J.M. van den Eerenbeemt. Dl. 3. Dynamiek en expansie 1945-1996. 258-266. Amsterdam [etc] : Boom, 1997. 496 p.
ISBN 90-55352-219-0

signatuur
9309
c 10
Noord-Brabant

trefwoorden
vrijetijdsbesteding(Nederland, Noord-Brabant)
sport
vermaak
carnaval
kermis
toerisme

auteur
Linders-Rooijendijk, M.F.A.