Home Databanken VTB

Leeuw, K.P.C. de. Zingeving en gewoonten in het moderne leefpatroon. in: Geschiedenis van Noord-Brabant. Dl. 3. Dynamiek en expansie 1945-1996. Red. H.F.J.M. van den Eerenbeemt. 226-237. Amsterdam [etc.] : Boom, 1997. 496 p.
ISBN 90-55352-219-0

Geboorte: bevalling, aankondiging, geschenk, plaatsen ooievaar
Huwelijk: kerkelijk en burgerlijk huwelijk, bruiloft, kleding, charivari, folklorisme
Dood: dood, begrafenis, nabuurschap,volksgeloof
Materiƫle cultuur in algemene zin

signatuur
9309
c 10
Alg/Noord-Brabant

trefwoorden
bruiloft(Nederland, Noord-Brabant)
kleding
folklorisme
dood (230-)
begrafenis
nabuurschap

auteur
Leeuw, K.P.C. de