Home Databanken VTB

Leeuw, K.P.C. de. Zingeving en gewoonten in het moderne leefpatroon. in: Geschiedenis van Noord-Brabant. Red. H.F.J.M. van den Eerenbeemt. .Dl. 3. Dynamiek en expansie 1945-1996. 226-237. Amsterdam [etc.] : Boom, 1997. 496 p.
ISBN 90-55352-219-0

signatuur
9309
c 10
Alg/Noord-Brabant

trefwoorden
geboorte(Nederland, Noord-Brabant) (p.226-227)
geboorte, aankondiging
ooievaar
geschenk
huwelijk
charivari

auteur
Leeuw, K.P.C. de