Home Databanken VTB

Diederen, J.M. Tradities rond dood en begrafenis. In: Jaarboek Onderbanken: 6 (1997) 130-137

Op basis van eigen ervaringen als koster en gesprekken met een begrafenisondernemer: dodenwake, lijkplank, kisten, doodskleed, nabuurschap, kerkelijke rituelen, rouwkleding, gedachtenisprentje, begraven op ongewijde aarde van doodgeboren kinderen en zelfmoordenaars

signatuur
V 021

trefwoorden
dood(Nederland, Limburg)
begrafenis
kleding
nabuurschap
zelfmoord

auteur
Diederen, J.M.