Home Databanken VTB

Wegkruisen in Onderbanken. In: Jaarboek Onderbanken: 6 (1997) 86-89

signatuur
V 021

trefwoorden
kruis, wegkruis(Nederland, Limburg)
Maria (87)
Lourdesgrot
bedevaart
O.L.V.