Home Databanken VTB

Jager, Berend. Persoonlijke herinneringen van Aleida Wissink. Dagelijks leven op Wissinks möl rond 1900. In: Sliepsteen: 12:50 (1997) 9-13

Selectie uit opgeschreven herinneringen (geen vermelding van verblijfplaats geschrift)

signatuur
S 089

trefwoorden
wonen(Nederland, Overijssel, Usselo)
huis inrichting
meubel
voeding

auteur
Jager, Berend