Home Databanken VTB

Haard, Miep de. Brabantse kleding in de negentiende en twintigste eeuw. Deel 2. Onder- en bovenkleding van vrouwen. In: De drijehornickels: 6:1 (1997)12-16

met foto's

signatuur
D 070

trefwoorden
kleding(Nederland, Noord-Brabant)
rouw

auteur
Haard, Miep de