Home Databanken VTB

Küpers, Th. Folkloristische tradities rond de geboorte. In: Kronijck oudheidkundige kring Voorst: 20:2 (1997) 29-34

summiere en ontleende informatie

signatuur
K 053

trefwoorden
geboorte(Nederland)
kind, herkomst
aankondiging
doop
kerkgang, eerste
voeding

auteur
Küpers, Th.