Home Databanken VTB

Alta-Pals, T. Oude feesten en gebruiken enz. van de Terschellingers. In: Miedbringer: 36:9706-137 (1997) 23-24

signatuur
M 182

trefwoorden
feest(Nederland, Friesland, Terschelling)
St. Jan
Opperîd

auteur
Alta-Pals, T.