Home Databanken VTB

Baggerman, Arianne. Een drukkend gewicht. Leven en werk van de zeventiende-eeuwse veelschrijver Simon de Vries. Amsterdam : Rodopi, 1993. 335 p.
ISBN 90-5183-612-0

signatuur
3981
I
Baggerman

trefwoorden
Vries, Simon de(Nederland, Utrecht)
lezen
volksverhaal
Bekker, Balthasar
heks
duivel

auteur
Baggerman, Arianne