Home Databanken VTB

Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen. Hoofdred. R.L. Erenstein. Amsterdam : Amsterdam university press, 1996. xxiv, 915 p.
ISBN 90-5356-112-9

trefwoorden
toneel(Nederland)