Home Databanken VTB

Ons leven en werken in Westelijk Voorne 1900-1945. Verhalen verteld door oudere mensen en opgetekend door de werkgroep 'Mondelinge geschiedenis' van de Historische vereniging Westelijk Voorne. Rockanje : Historische vereniging Westelijk Voorne, 1995. 135 p.
ISBN ontbreekt

interviews met o.a. informatie over onderwijs, spel, rangen en standen, nabuurschap bij geboorte, huwelijk, dood, voeding, inrichting en indeling huis, kleding, landbouw, festiviteiten (kermis, dansen, ijsvermaak, koninginnedag, Sinterklaas)

signatuur
3900
XIII 4 c 0.3
Ons

trefwoorden
koninginnedag(Nederland, Zuid-Holland) (129-130)
lampionoptocht
sinterklaas(Oostvoorne) (130)
spel (130-132)
visite (133-134)