Home Databanken VTB

Verkamman, Matty, Evert Vermeer. Om 't spel en de knikkers, 40 jaar betaald voetbal in Nederland. [Zeist etc.] : KNVB/Windroos, 1994. 238 p.
ISBN 90-74804-03-9

signatuur
3970
5.12 c
Verkamman

trefwoorden
sport(Nederland)
voetbal

auteur
Verkamman, Matty, Evert Vermeer