Home Databanken VTB

Heijden, Cor G.W.P. van der. Van grauwe heide naar groene weide. Voetbal in Hulsel: meer dan alleen het spel en de knikkers. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van VV Hulsel in 1996
. Tilburg : [s.n.], 1996. 60 p.
ISBN 90-9009-601-9

signatuur
3970
5.12 c10
Heijden

trefwoorden
sport(Nederland, Noord-Brabant, Hulsel)
voetbal

auteur
Heijden, Cor G.W.P. van der