Home Databanken VTB

Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis. Red. S. Zijlstra, G.N.M. Vis, D.J.M. Zeinstra. Delft : Eburon, 1996. 252 p.
ISBN 90-5166-544-x

signatuur
3920
2 c2
Vroom

trefwoorden
buitenkerkelijkheid(Nederland, Friesland)
protestant
katholiek
jood