Home Databanken VTB

Heijden, Cor G.W.P. van der. Schrandere boeren en schriele bestuurders. Bevolking en bestaan in een Kempische plattelands-gemeente; Hooge en Lage Mierde, 1810 - 1940. Tilburg : Gemeente Hooge en Lage Mierde, 1996. 234 p.
ISBN 90-803484-1-4

signatuur
3900
XIII.4 c10
Heijden

trefwoorden
oranjefeest(Nederland, Noord-Brabant, Hoge Mierde) (p.170)
huwelijk vorstelijk
eerste communie (171-172)
feest (171-172)
sport (186-189)
schuttersgilde (183-186)

auteur
Heijden, Cor G.W.P. van der