Home Databanken VTB

Heijden, Cor G.W.P. van der. Schrandere boeren en schriele bestuurders. Bevolking en bestaan in een Kempische plattelands-gemeente; Hooge en Lage Mierde, 1810 - 1940. Tilburg : Gemeente Hooge en Lage Mierde, 1996. 234 p.
ISBN 90-803484-1-4

signatuur
3900
XIII.4 c10
Heijden

trefwoorden
vereniging(Nederland, Noord-Brabant, Hoge Mierde)
kermis (177-183)
voeding
landbouw
kerkgenootschap katholiek

auteur
Heijden, Cor G.W.P. van der