Home Databanken VTB

Hul, Dick van den. Klokkenkunst te Utrecht tot 1700; met bijzondere aandacht voor het aandeel hierin van Jacob van Eyck. Zutphen : Walburg Pers, 1982. 351 p.
ISBN 90 6375 030 7

geschiedenis van de klokkenkunst

signatuur
3977
6.54 c A
Hul

trefwoorden
klokluiden(-1700, Nederland, Utrecht, Utrecht)
klok
begrafenis

auteur
Hul, Dick van den