Home Databanken VTB

Mutsaers, Lutgard. Pop in je moerstaal. Durf en variatie in de Nederlandstalige popmuziek: een )beweging) werd volwassen. In: Ons erfdeel: 40:1 (1997) 73-83

signatuur
O 055

trefwoorden
popmuziek(Nederland)
populair lied

auteur
Mutsaers, Lutgard