Home Databanken VTB

Nijhuis, G.A.B. Armenzorg en schadelijk gevogelte. In: Inschrien: 29:1 (1997) 14-18

Kritische beschouwing van opvattingen van historici t.a.v. de brooduitdeling op maandag beloken pinksteren in de Ageler Es. Op grond van archivalia meent de auteur dat het mogelijk is dat de brooduitdelingen in verschillende marken, en het langst op de Ageler Es, in geheel Twente hebben plaatsgevonden op maandag beloken pinksteren. De uitdeling heeft haar oorsprong in het door vuur (zuivering) verbranden van eieren en koppen van schadelijk gevogelte, waarbij de daarbij opgelegde boetes, die aan de richters toekwamen, na tussenkomst van het Armbestuur verdeeld werden onder de armen. Sinds 1956 wordt geen brood meer uitgedeeld, omdat er geen behoeftigen meer kwamen opdagen. In 1957 werd ter herinnering een landkruis op deze plek opgericht. Met foto uit 1920/30. Met literatuuropgave

signatuur
I 028

trefwoorden
beloken maandag(Nederland, Overijssel, Groot Agelo)
brooduitdeling
pinksteren

auteur
Nijhuis, G.A.B.