Home Databanken VTB

Elsen, Peter van den. Goederen van de pastorie. In: Gemerts heem: 24:3 (1982) 84-88

De hoeve De Stroom werd in 1766 getaxeerd om gerestaureerd te worden: de schoorsteen was doorbarsten en hing krom overgeboogt zodat ze om kon vallen. Het bovenste deel tussen het strodak was al afgevallen; het was daar met houten planken gemaakt - met groot bandgevaar dus. Voorstel tot de grond toe afbreken en geheel opnieuw optrekken. De hoeve "Den Breemhorst" werd ook in 1766 getaxeerd. Ook hier moest de schoorsteen gerepareerd worden en "bij naar half boven tusschen het stroijdak met steenen opgetrocken en gemetseld worden in plaatse van de plancken waar mede den selven aldaar, niet sonder peijkel van brandt gemaekt is,..."

signatuur
G 030

trefwoorden
huis, schoorsteen(1766, Nederland, Noord-Brabant, Gemert)

auteur
Elsen, Peter van den