Home Databanken VTB

Bedreigde klanken? Muziekfragmenten uit de Lage Landen (Middeleeuwen - Renaissance). Red. Eugeen Schreurs, Bruno Bouckaert. Leuven [etc.] : Alamire [etc.], 1995. 69 p.
ISBN 90-6853-108-5

signatuur
3977
1.1 c ME
Schreurs

trefwoorden
muziek(Nederland)
lied