Home Databanken VTB

Leeuwen, Charles van. Lofzangen van het hemels huisgezin. De heiligenliederen van de Gulde-Jaers Feest-dagen (1634-1635) van J.B. Stalpart van der Wiele. Een studie van de bronnen met in bijlage de tekst van de liederen
. [S.l.] : [s.n.], [s.a.]. 133 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
5 c 2 17e
Stalpart

trefwoorden
lied(1634-1635, Nederland)
Stalpart van der Wiele, J.B.
heilige
geestelijk lied

auteur
Leeuwen, Charles van