Home Databanken VTB

Kloppenburg, Wim. De mond geopend voor een lied. Over het kerklied. Zoetermeer : Boekencentrum, 1996. 39 p.
ISBN 90-239-0786-8

signatuur
3978
5 c 1 20e
Alg/Kloppenburg

trefwoorden
geestelijk lied(Nederland)

auteur
Kloppenburg, Wim