Home Databanken VTB

Rooden, Peter van. Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland 1570-1990. Amsterdam : Bert Bakker, 1996. 249 p.
ISBN 90-351-1710-7

Analyse van de aspekten van de verschuivingen tussen godsdienst en samenleving: sociale geschiedenis van het predikantschap, religieuze aspecten van het Nederlands nationalisme, opkomst van zending, verbeeldingen van het religieuze verleden, ontstaan van het orthodox-protestantse volksdeel

signatuur
3920
2 c
Rooden

trefwoorden
protestant(1570-1990, Nederland)
nationalisme

auteur
Rooden, Peter van