Home Databanken VTB

Verberckmoes, Johan. De catechismusmop tijdens de katholieke hervorming. in: Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet. Red. Eddy Put, Marie Juliette Marinus, Hans Storme. 189-201. Leuven : Universitaire pers, 1996. 480 p.
ISBN 90-6186-744-4

signatuur
3920
2.1
Geloven

trefwoorden
mop(Belgiƫ)
volksverhaal
catechismus

auteur
Verberckmoes, Johan