Home Databanken VTB

Velde, Henk te. Gemeenschapszin en plichtsbesef; liberalisme en nationalisme in Nederland, 1870-1918. 's-Gravenhage : SDU uitgeverij, 1992. 332 p.
ISBN 90 12 08010 x

Onderzoek naar het ontstaan van het nationalisme en de ontwikkeling van een politieke mentaliteit

signatuur
3900
XIII.4 c
Velde

trefwoorden
oranjefeest(Nederland)
verjaardag
vorst

auteur
Velde, Henk te