Home Databanken VTB

Zelger, Renate. Teufelsverträge. Märchen, Sage, Schwank, Legende im Spiegel der Rechtsgeschichte. Frankfurt/M : Lang, 1996. 216 p.
ISBN 3-631-49862-4

signatuur
3910
5.7.4
Zelger

trefwoorden
rechtsgeschiedenis
sprookje
sage
legende
duivel
volksverhaal

auteur
Zelger, Renate