Home Databanken VTB

Westhoff, Hanneke. Geestelijke bevrijders. Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw. Nijmegen : Valkhof pers, 1996. 694 p.
ISBN 90-5625-010-8

signatuur
3910
12.2.1
Westhoff

trefwoorden
katholiek(Nederland)
gezondheidszorg

auteur
Westhoff, Hanneke