Home Databanken VTB

Stel, J.C. van der. Drinken, drank en dronkenschap. Vijf eeuwen drankbestrijding en alcoholhulpverlening in Nederland. Een historisch-sociologische studie
Proefschrift Universiteit Utrecht. Hilversum : Verloren, 1995. 552 p.
ISBN 90-6550-521-0

signatuur
3910
12.2.1
Stel

trefwoorden
drinken(Nederland)
drankbestrijding
civilisatie

auteur
Stel, J.C. van der