Home Databanken VTB

Roodenburg, Herman. Het verleden opgepoetst: pastoor Klönne, het 'folklore' en de zestiende-eeuwse sacramentsprocessie. in: Goede en slechte tijden; het Amsterdams Mirakel van Sacrament in historisch perspectief. Red. Peter Jan Margry. 17-29.
Bevattende de uitgewerkte lezingen die zijn gehouden op het jubileumsymposium bij gelegenheid van 650 jaar Mirakel van Sacrament, op 31 maart 1995 in universiteitsmuseum De Agnietenkapel te Amsterdam. Aerdenhout : Gezelschap van de Stille Omgang, 1995. 80 p.

signatuur
3910
11.3 c7
Mirakel

trefwoorden
sacramentsprocessie(Nederland, Noord-Holland, Amsterdam)
iconografie
mirakel
Stille Omgang
folklorisme
processie

auteur
Roodenburg, Herman