Home Databanken VTB

Leeuw, K.P.C. de. Veranderende gebruiken rond levenscyclus en primaire behoeften. in: Geschiedenis van Noord-Brabant 1796-1996. Dl. 2. Emancipatie en industrialisering 1890-1945. 257-275. Amsterdam : Boom, . p.

signatuur
3900
XIII.4 c10
Geschiedenis

trefwoorden
geboorte(Nederland, Noord-Brabant)
doop
huwelijk
vrijen
volksgericht
dood

auteur
Leeuw, K.P.C. de