Home Databanken VTB

Dorleijn, Peter. Van gaand en staand want. De zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Dl. 1. Enkhuizen. Hoorn. Bussum : Van Kampen (Unieboek), 1982. 276 p.
ISBN 90 609 1222 5

signatuur
3961
2 c12
Dorleijn

trefwoorden
kleding(Nederland, Noord-Holland, Enkhuizen)
voeding(Hoorn) (259)

auteur
Dorleijn, Peter