Home Databanken VTB

Binsbergen, W.C. van . Volksgericht en strafrecht. in: Volksgericht en strafrecht. Lezingen gehouden voor de Volkskundecommissie en de Commissie voor Rechtsgewoonten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 22 oktober 1966. 22-29. In: Bijdragen mededelingen volkskundecommissie KNAW: 3 (1966) 22-29

signatuur
B 207

trefwoorden
volksgericht(Nederland)
recht
straf
jongelingschap

auteur
Binsbergen, W.C. van