Home Databanken VTB

Hoppenbrouwers, F.J.M. Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit in de Republiek. Den Haag : SDU, 1996. xi, 147 p.
ISBN 90-08185-8

signatuur
3920
2.1 c
Hoppenbr.

trefwoorden
kerkgenootschap, katholiek(Nederland)
devotie
heilige (52-56,87-90)
bedevaart (87-90)

auteur
Hoppenbrouwers, F.J.M.