Home Databanken VTB

Spiegel van Groningen. Over de schoolmeestersrapporten van 1828. Red. P.Th.F.M. Boekholt, J. van der Kooi. Assen : Van Gorcum, 1996. 337 p.
ISBN 90-232-2844-8

signatuur
9309
c1
Spiegel

trefwoorden
onderwijs(Nederland, Groningen)
muziek
zingen
vereniging
lezen