Home Databanken VTB

Cock, A. de. Spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen op volksgeloof berustend. In: Volkskunde: 24 (1913) 47-55

signatuur
V 260

trefwoorden
dief
dode
amulet
dievenhand
dievenvinger
ongeboren kind

auteur
Cock, A. de