Home Databanken VTB

Groot-Cooijmans, Nelly. De Kindsheid in Lieshout. In: Effer: 10:2 (1996) 17-29

aktiviteiten van het pauselijk genootschap van de H.Kindsheid, de Kindsheidoptochten, liedjes

signatuur
E 009

trefwoorden
Heilige Kindsheid(Nederland, Noord-Brabant, Lieshout)
optocht
lied
begrafenis

auteur
Groot-Cooijmans, Nelly