Home Databanken VTB

Geschiedenis van Hoogeveen 1815-1975. Red. H. Gras, F. Nijstad. Amsterdam : Boom, 1995. 442 p.
ISBN 90-5352-045-7

signatuur
9309
c3
Hoogeveen

trefwoorden
geneeskunde(Nederland, Drente, Hoogeveen)
vermaak
vereniging
vrijetijdsbesteding