Home Databanken VTB

Berns, Jan. Volkstaal en volksdiergeneeskunde. in: Over beesten en boeken. Opstellen over de geschiedenis van de diergeneeskunde en de boekwetenschap. Aangeboden aan Guus Mathijsen bij zijn afscheid als bibliothecaris van de Faculteit der Diergeneeskunde te Utrecht. Red.Koert van der Horst ...[et al.]. 171-177. Rotterdam : Erasmus Publishing, 1995. 324 p.

signatuur
3910
13 III
Over

trefwoorden
dier(Nederland) (p.171-177)
geneeskunde

auteur
Berns, Jan