Home Databanken VTB

Gestalten van de Gouden Eeuw. Een Hollands groepsportret. Red. H.M. Belien, A.Th. van Deursen, G.J. van Setten. 2e dr.
1e dr. 1995
. Amsterdam : Bert Bakker, 1995. 420 p.
ISBN 90-351-1662-3

signatuur
3900
XII
Gestalten

trefwoorden
boer(1580-1714, Nederland)
vrouw
landbouwer